آدرس:
مشاوره آنلاین:

مدرسه آموزش های زندگی (ماز):
۲۲۳۹۰۰۰_۰۲۱
۰۹۳۸۱۳۴۱۵۱۵


تماس مستقیم در واتس اپ:
۰۹۱۹۶۳۲۵۷۲۷

تماس مستقیم در تلگرام:
۰۹۳۳۵۹۳۷۰۵۰

ایمیل:
rajabishakib@gmail.com
ارسال ایمیل
اختیاری

مدرسه آموزشهای زندگی (ماز)

خیابان شریعتی, بعداز مترو قیطریه, بن بست سینا, مجتمع پل رومی۲, طبقه ۵, واحد ۳۸, مدرسه آموزش های زندگی ماز

شماره های تماس: ۰۲۱۲۲۳۹۰۰۰ _ ۰۹۳۸۱۳۴۱۵۱۵